รถตู้เช่าวีไอพี 8 ที่นั่ง

โทร 089 409 9579

เราดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริการรถตู้เช่ารายวัน รถตู้เหมา พร้อมคนขับ ในราคาพิเศษสุด พร้อมบริการรถตู้ให้เช่า VIP" แบบ 8 ที่นั่ง เป็นรถ Toyota Commuter รุ่นใหม่ ที่เน้นมานตรฐานการบริการระดับ Firstclass
เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

เงื่อนไข การชำระเงิน

เงื่อนไขการเช่ารถตู้

วันละ 2000-2500 บาท โดยไม่รวมค่าน้ำมันและค่าธรรมเนียมหรือค่าผ่านทางต่าง ๆ

เวลาในการเช่ารถตู้

เริ่มตั้งแต่ 06.00-20.00 น. หากลูกค้าต้องการให้รับก่อน 6.00 น.กรุณาแจ้งให้ทราบในวันที่ท่านจองรถส่วนวันเดินทางกลับ กำหนดให้มาถึงจุดหมายปลายทางไม่เกิน 20.00 น. หากเกิน 20.00 น. แต่ไม่เกิน 24.00 น. คิดราคาเพิ่มชั่วโมงละ 200 บาท หากเกิน 24.00 น. ไปแล้ว แต่ไม่เกิน 02.00 น. คิดราคาเพิ่ม 1000.- บาท หากเกินกว่านี้คิดราคาเป็น 1 วัน วันที่ท่านออกเดินทางในเวลากลางคืน คิดราคาเป็น 1 วัน

*** หมายเหตุ ในกรณีไปค้างคืนหากไม่มีที่พักขอคิดค่าที่พักเพิ่มคืนละ500เพื่อความปลอดภัยในระหว่างเดินทาง

การวางมัดจำการเช่ารถตู้

ลูกค้าจะต้องวางมัดจำวันละ 500.- บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีและยืนยันการโอนเงิน

กรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง

 • * ในกรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งก่อนเดินทาง 7 วัน จะคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด
 • * ในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าไม่แจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 7 วัน จะไม่คืนเงินมัดจำให้นะครับ
 • * หากท่านจำเป็นที่จะต้องเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
บัญชีรับจอง
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • สาขา เซ็นทรัล วงศ์สว่าง
 • เลขที่บัญชี : 271 - 205017 - 3
 • ชื่อบัญชี : นางสาว นวศวรรณ รสชุ่ม

กรุณาเก็บสลิป หรือ หลักฐานการโอน

บัญชีรับจอง
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • สาขา บิ๊กซี ติวานนท์
 • เลขที่บัญชี : 053 - 0 - 22723 - 0
 • ชื่อบัญชี : นางสาว นวศวรรณ รสชุ่ม

กรุณาเก็บสลิป หรือ หลักฐานการโอน

ของพนักงาน และ การให้บริการรถตู้เช่า

 • * จำกัดจำนวนผู้โดยสารตามที่นั่งของรถตู้ 1 คัน
 • * ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือเสพสิ่งเสพติดภายในรถ โดยเด็ดขาด
 • * ห้ามนำสิ่งผิดกฎหมายมาไว้ในรถ หากพนักงานขับรถพบเห็นหรือสงสัยว่าจะมีสิ่งผิดกฎหมายภายในรถ
 • * พนักงานขับรถขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเดินทางในบางเส้นทาง หรือ บางเวลา หากพิจารณาเห็นว่าการเดินทางต่อไปนั้น อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายในรถ
 • * พนักงานขับรถจะยึดถือข้อปฏิบัติหน้าที่ โดยมุ่งเน้นความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารเป็นสำคัญ และควบคุมความเร็วในการขับขี่ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสภาพผิวการจราจร และ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
 • * ในวันที่เริ่มเดินทาง พนักงานขับรถจะเติมน้ำมันรถเต็มถัง ก่อนที่จะไปรับผู้ใช้บริการตามสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้
 • * การเติมน้ำมันรถในครั้งต่อ ๆ ไป ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และเติมน้ำมันรถเช่าเต็มถังให้กับพนักงานขับรถตู้ เมื่อเดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง
 • * ค่าผ่านทางด่วน หรือ ค่าผ่านทางพิเศษ ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 • * ผู้ใช้บริการสามารถขอจอง และใช้บริการรถตู้ปรับอากาศได้ โดยการกรอกใบแจ้งการจองรถตู้ได้ด้านล่าง